Mogą się Państwo rejestrować
pod numerem telefonu:
(68) 470 96 05

Kontakt
Reg-Med ESTETICA

Gabinet RTG

Sukces w leczeniu stomatologicznym zapewnia doświadczenie i wiedza lekarza poparte możliwością nowoczesnej diagnostyki. Nowe technologie aparaturowe, informatyczne i materiałowe pozwalają nam na wykonywanie zabiegów z jeszcze większą dokładnością a niejednokrotnie umożliwiają zastosowanie procedur wcześniej niewykonalnych.

Podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przed lub w trakcie leczenia stomatologicznego jest diagnostyka radiologiczna. W ostatnich latach powstało wiele systemów radiografii cyfrowej wzbogacających tradycyjną metodę wykonywania zdjęć RTG. Zaletami tych technik są między innymi: zmniejszenie dawki promieniowania, możliwość komputerowej obróbki oraz pomiar gęstości kości.

RTG

Badania radiologiczne przeprowadzane przez naszą pracownię wykonywane są techniką cyfrową, co zmniejsza poziom dawki promieniowania rentgenowskiego dziesięciokrotnie w porównaniu do zdjęć na kliszy. W naszej Klinice wykorzystujemy sprzęt firmy GENDEX, który zapewnia diagnostykę na najwyższym poziomie. Badanie u nas wykonane zapisywane są na płycie CD.

  • Zatok szczękowych
  • Przekrojowych przez kości twarzoczaszki w różnych projekcjach
  • Tomograficzne wykorzystywane w chirurgii, implantologii (nawigacji implantologicznej)
  • Zdjęcia wewnątrzustne
  • Zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe
  • Zdjęcia pantomograficzne (zdjęcia całego uzębienia)
  • Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
  • Zdjęcia cefalometryczne (do analizy wad zgryzu)